Cenník pokládky zámkovej dlažby  a stavebných prác

(ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 1.02.2016)

Rozpočet cien vypracujeme po zmeraní zákazky. Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. Ostatné ceny služieb a materiálov sa vypracúvajú individuálne po dohodnutí a zmeraní zákazky.


Pokládka zámkovej dlažby (chodníky, parkoviská)
Cena: 6.00 – 9.50 €/m²
(záleží podľa zložitosti ukladania, vzoru, jej kombinácie, farebnosti a hrúbky dlažby)
Pokládka zámkovej dlažby je bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie, vyspárovanie a pozametanie dlažby.


Vyhotovenie hrubého podkladu
Cena: 1.00 €/m² hrúbka podkladu do 35 cm
Cena: 2.00 €/m² hrúbka podkladu do 45 cm

Navozenie a vyrovnanie hrubého podkladu, zavibrovanie.


Podklad z betónu tr. B-10 do hr. 10cm
Cena: 1.20 €/m²
Navozenie a vyrovnanie betónu, zakropenie a zavibrovanie


Pokládka cestných obrubníkov
Cena: 4,00 € /bm
Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.


Pokládka parkových obrubníkov
Cena: 3.50 €/bm
Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.


Pokládka minipalisád (výška 30 cm)

Cena: 2.00 € /ks
Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu.


Pokládka palisád (výška 60, 90, 120 cm)
Cena: 4.00 € /ks
Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.


Osadenie odvodňovacieho žľabu
Cena: 3.00 € /bm
Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a hutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu.


Dopiľovanie dlažby
Cena: 2.00 € - 5.00 € /hod
Závisí od hrúbky dlažby a zložitosti pílenia. Pri nepravidelných tvaroch (oblukoch) je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu alebo priečeliu domu.


Vyberanie dlažby
Cena: 1.00 € /bmVýkopové práce
Cena: 5.00 € /hod
Cena je uvedená za manuálne zemné práce. (Zemné práce sú vykonané aj mechanizovanými strojmi).


TEŠÍME SA NA VÁS !!!

TOPlist